Lysaght

สถาบันวิทยสิริเมธี

สถานที่ตั้ง
ระยอง ประเทศไทย

ขนาด
5,000 ตร.ม.

เจ้าของโครงการ
สถาบันวิทยสิริเมธี

สถาปนิก
บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด

ผลิตภัณฑ์
LYSAGHT® ZIPDEK®

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้

ปตท. มีความประสงค์จัดตั้งสถาบันศึกษาชั้นนำขึ้นในจังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศที่มีส่วนร่วมในผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) ที่ 7% ของจีดีพีทั้งหมดของประเทศไทย

สำหรับวัตถุประสงค์นี้ สถาบันศึกษาแห่งนี้จะถูกจัดตั้งขึ้นในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในจังหวัดระยองด้วยคุณภาพการศึกษาที่ระดับสถาบันบันฑิตศึกษาชั้นนำอื่นๆ ของโลก โดยเน้นที่ด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการวิจัยเชิงลึก เพื่อสร้างสรรค์วิชาความรู้และนวัตกรรมชั้นแนวหน้า ที่ประกอบไปด้วยการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีพรสวรรค์ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เพื่อก้าวไปสู่ระดับอุดมศึกษา และกลายมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตสำหรับสังคมไทย อันจะนำประเทศไทยไปสู่สังคมแห่งความรู้ที่สมบูรณ์แบบในที่สุด

ศูนย์การศึกษานี้ถูกออกแบบในรูปแบบสมัยใหม่ด้วยอาคารที่ดูโดดเด่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังคารูปทรงโค้ง แผ่นหลังคาดถูกติดตั้งในทิศทางเอียงสำหรับพื้นที่ทั้งหมดของอาคาร ซึ่งถือว่ายากในระหว่างขั้นตอนการผลิตและการติดตั้ง ซึ่งทำให้ปตท. ตัดสินใจเลือกใช้ LYSAGHT® ZIPDEK® เนื่องจากถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับแบบสถาปัตยกรรมเฉพาะ เนื่องจากลอนคลื่นสามารถโค้งด้วยรูปลักษณะที่นุ่มนวลและสวยงาม

ท่านยังอาจสนใจใน

MENU